Sunday, August 5, 2012

Catat jumlah sampah anda

Mengikut kajian, seorang masyarakat Malaysia menghasilkan 1kg sampah setiap hari. Seharusnya setiap sampah yang kita hasilkan perlu dicatat jumlah beratnya. Seterusnya, perlu dicatatkan pula jumlah sampah yang dapat diselamatkan - dikitarsemula.