Tuesday, June 29, 2010

Usaha kita

Sampah adalah hasil daripada aktiviti manusia dan binatang. Binatang tidak boleh mengurus sampah mereka sendiri, sebaliknya manusia diberikan akal dan tenaga untuk mengurus sampah yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Namun begitu, dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita selalunya akan 'melantik' pihak ketiga untuk mengurus sampah. Memang benar, kesuntukan masa, ketidakupayaan dari segi logistik dan pelbagai alasan logik lagi memerlukan pihak lain mengurus sampah kita.

Ini tidak dapat dinafikan. Saya masih memerlukan pihak kontraktor sampah untuk mengutip dan menyelenggara tong sampah kita.

Tetapi sedarkah kita bahawa kita dapat mengurangkan jumlah sampah ke tapak pelupusan sampah, sekaligu dapat menjana sedikit wang sampingan daripada sampah yang kita hasilkan itu?

Kalau dilihat daripada peratusan 30% sampah (sampah kering), kebanyakkannya boleh dikitar semula. Apa yang perlu hanyalah menyediakan tong-tong sampah yang berkaitan dan sedikit usaha untuk mengasing-asingkan sampah mengikut jenis. Penuh dan jual ke tempat kitar semula.

30% sampah kering yang boleh dikitar semula termasuklah:
  1. Aluminium (tin-tin minuman)
  2. Kertas (termasuklah pembalut coklat)
  3. Kaca
  4. Besi (tin sardin misalnya dan termasuklah sekecil-kecil sumber seperti besi kokot untuk stapler!)
  5. Karton (bekas minuman kotak - Tetra Pack)
  6. Plastik (botol plastik etc)
  7. Perkakasan komputer
Tetapi ada juga yang tidak boleh dikitar semula:
  1. Bag plastik (tetapi ada maklumat mengatakan sudah ada teknologi di utara - Perlis - yang dapat mengitar semula bag plastik untuk dijadikan petroleum - akan saya selidiki lebih lanjut apabila pulang ke Perlis nanti)
  2. Plastik pembalut (misalnya pembalut gula-gula)
  3. Mentol (seharusnya sudah boleh dikitar semula. Oxram misalnya sudah punyai teknologi kitar semula mentol-mentol yang dibuatnya, tetapi katanya hanya di eropah. Belum di Malaysia)
Kalau dilihat daripada senarai di atas, kita boleh usaha lebih lagi untuk memastikan 30% sampah kering itu untuk dikitar semula, dan tidak ada sebab untuk membuangnya terus ke tong sampah!

No comments:

Post a Comment